مطالب

Ipsum
تاریخ
1395/4/27

ستابلایزرهای بستنی

استابلایزر مخصوص بستنی برای ایجاد قوام و بافت نرم و یکنواخت در بستنی بکار میرود@

ادامه مطلب

Ipsum
تاریخ
1395/4/27

گلوتن ذرت

پس از جداکردن نشاسته و سایر اجزاء از ذرت پروتئين آبگیری شده ای به نام گلوتن بدست می آید@

ادامه مطلب

Ipsum
تاریخ
1395/4/27

نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی

نمایشگاه صنایع غذایی تبدیلی، ماشین آلات وابسته شیراز 95 اولین دوره، 18 الی 22 بهمن 95 برگزار می شود.@

ادامه مطلب

برای اطلاع از اخرین اخبار و وقایع عضو خبر نامه شوید